Pages

sunnuntai 17. kesäkuuta 2012

Paloja paratiiseista sisälläni / Bits of Paradises Inside Me

This text is written both in Finnish and in English. Please scroll down for English version.

Tämä kirjoitus on kirjoitettu kolmen viimeisimmän matkutuskuukauden aikana niiden ajatusten pohjalta, joita pitkät bussi- ja lentomatkat ovat tuottaneet.

Matkustaminen ei ole rannalla makaamista, tai turistinähtävyydestä toiseen ravaamista.

Matkustaminen on itsemme soveltamista erilaisiin tilanteisiin, reaktioiden seuraamista ja niistä oppimista.

Matkustaminen on tutkimista, kokemista ja oppimista.

Ehkä siksi ihmiset, jotka matkustavat eivät tunne vain maailmaa paremmin, he tuntevat paremmin myös itsensä.

Ja siksi meidän ei tarvitse mennä kovin kauas, jotta saamme nämä matkustamisen hyödyt.

Kyse ei ole etäisyydestä. Kyse on asenteesta.

Kaakkois-Aasian matkan aikana olen uinut kaksi kertaa Singaporen kokoisessa vulkaanisessa järvessä, kiivennyt Kaakkois-Aasian korkeimman vuoren huipulle, maistanut dim sumia Kiinassa, maannut riippumatossa Don Detillä Mekongin virratessa vieressä, ryöminyt Vietcongin tunneleissa, matkustanut yöjunalla Thaimaassa, nähnyt ihmeellisen Angkor Watin ja turissut imaamin kanssa Bruneissa.

Nämä ovat vain murusia siitä kokemusten vuoresta, jotka olen saanut.

Blogimme ChangeX:n alaotsikkona on kulkenut ”The Trip of Dreams” eli unelmien matka. Matkani Kaakkois-Aasiaan ei ole ollut sitä. Se on ollut paljon enemmän; jotakin, jota en olisi voinut koskaan kuvitellakaan.

Maailma on todella paljon mahtavampi paikka kuin olin koskaan osannut ajatella.

Blogimme on kysynyt: Onko muutos väistämätön?

Nyt minulla on vastaus. Muutos on väistämätön. Ja sitä myös toivottiin.

Mutta meidän ei pidä vain odotella, että maailmaa muuttaa meitä. Yhtä tärkeää on soveltaa itseään aktiivisesti ympäristöönsä.

Tämä on tärkein yksittäinen opetus, jonka matkani on antanut minulle. Ja voimme tehdä näin missä tahansa.

Me olemme maailma.

Yleiset polkumme saattavat luoda tänne yleisen rakenteen.
Itsenäiset polkumme luovat kuitenkin ne nyanssit, jotka tekevät maailmasta ainutlaatuisen ja todella matkustamisen arvoisen.

Matkani aikana olen kohdannut tällaisia itsenäisiä polkuja, jotka myös ovat antaneet minulle paljon.

Haluaisin esittää valtavat kiitokset kaikille, jotka olen tavannut matkani aikana. Teidät tuntemalla tunnen maailman paremmin siltä osin kuin te sitä edustatte.

Kiitän Suomi-kommuuniamme Kuala Lumpurin Times Squarella, sekä kommuunin saksalaisvahvistusta Rela-Petteriä. Haluan kiittää myös muita saksalaisia vaihto-opiskelijoita sekä malesialaisia opiskelijoita, joiden kanssa minulla oli ilo tehdä töitä. Haluan kiittää Momoa, Dhineshiä, Samia, Amiria, Helsingin opiskelijatiimiä, Penangin vaihto-opiskelijakaartia, Jocelyniä ja Nadinea kiipeilytiimistämme sekä kaikkia muita yliopistoltamme ja matkoiltani.

Erityisesti halua kiittää matkakumppaniani A. Viitaa, jonka kanssa valloitimme Thaimaan, Vietnamin, Laosin ja Kambodzhan ennen opintojen alkamista Malesiassa.

Kiitokset myös teille lukijoille, jotka olette blogimme eliniän aikana tarkastellut seikkailujamme jo lähes 13 000 yksittäistä kertaa.

Blogin kirjoittelu päättyy minun ja tämän seikkailun kohdalta tähän merkintään. Seuraavat elämän seikkailut ovat jo suunnitteilla.
In English

This text is written based on thoughts that long bus trips and flights have producer during the last three months on my travels.

Traveling is not to lie on a beach or to go from a tourist attraction to another.

Traveling is applying ourselves into different situations, seeing what happens and learning from those encounters.

It is to explore, experience and learn.

Maybe thus people traveling not only know the World better, they know also themselves better.

And thus we don’t need to go that far to have the benefits of traveling.
It is not about distance, it’s about your attitude.

During the trip to South East Asia I’ve swum in a volcanic lake double the size of Singapore, I’ve climbed to the summit of the highest mountain of SE Asia. I’ve tasted dim sum in China, lied in a hammock in Don Det watching Mekong to flow past, crawled in Vietcong tunnels, taken a night train in Thailand, seen the miraculous Angkor Wat, and chatted with Imam in Brunei.

These are just the crumbles of a pile of experiences I’ve got.

Our blog, ChangeX, is subtitled as The Trip of Dreams. My trip to SE Asia has not been this. It has been something more, something I could have never imagined of.

The World is truly way more incredible than I had ever thought.

Our blog has asked: Is the change inevitable?

Now I have an answer. The change is inevitable. And it was also wished for.

But we shouldn't just wait for World to change us. As important is to apply ourselves actively to our surroundings.

This is the single most important teaching my trip has given to me. And you can do it anywhere.

We are the World.

Our common paths might create here the common structure.
But our individual paths create nuances that make the World unique and really worth pursuing.

During my trip I have came up with many individual paths that have given me so much as well.

I would like to give huge thanks to everyone who I have met during my travels. To know you is to know the World better for the part you represent it.

Thanks to our little Finnish community we had in Times Square, KL, and its German reinforcement, Peter the Relaxed. As well I’d like to thank other German exchange students and Malaysian students I had a privilege to work with. I’d like to thank Momo, Dhinesh, Sam, Amir, student team from Helsinki, exchange students at Penang, Jocelyn and Nadine from our climbing team and all the others at LUCT and from my travels.

Especially I’d like to thank my fellow traveler Mr. Viita, with whom we conquered Thailand, Vietnam, Laos and Cambodia before starting our studies in Malaysia.

Thanks as well to our readers, you who have checked our adventures for almost 13 000 separate times this far.

I'll end my writing of this blog about this adventure to this posting. The next adventures of life are already in their planning stage.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti